THAI TIME สิงห์บุรี

ป.ป.ช.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หลังได้รับเบาะแสการดำเนินโครงการอบรม ของเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ

53 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เพจเฟซบุ๊คส์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความว่า
          นายธนะ อาษาวุธ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตและกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีได้รับเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาชน ว่าการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน และศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
          จากการลงพื้นที่นั้นได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยวเป็นอย่างดี และทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้น พร้อมทั้งขอเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
          อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามผลการพิจารณา ของ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ต่อไปว่าการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน และศึกษาดูงาน ของเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ขัดต่อข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่ (หากมีความคืบหน้า กองบรรณาธิการ THAI TIME จะนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ทราบต่อไป)
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
ภาพ-ข้อมูล : สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments