THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..ชู “หนังใหญ่” >> Soft Power ของจังหวัด เตรียมจัดงานมหกรรมฯ โชว์ศักยภาพ หน้าศาลากลาง ร.ศ.๑๓๐

18 Views
          นางกัญหา เอี่ยมละออ คณะทำงานหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชน เตรียมจัดงาน “มหกรรมหนังใหญ่ รวมใจส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี” ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2567 ที่บริเวณศาลากลาง ร.ศ.๑๓๐
          สำหรับรูปแบบและรายละเอียดของการจัดงาน รวมถึงกิจกรรมภายในงาน นางกัญหากล่าวว่า จะมุ่งขับเคลื่อนและผลักดัน Soft Power ของจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การแสดง อาหารและดนตรีให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย
          โดยที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาได้มีการเสนอให้ชูจุดเด่นของศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี คือหนังใหญ่ และอาหารการกินต่างๆ รวมถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์
          นางกัญหากล่าวต่อไปว่า ข้อสรุปในเบื้องต้นจะมีการแสดงหนังใหญ่ การสาธิตตอกตัวหนังใหญ่ บูธอาหารขึ้นชื่อของสิงห์บุรี เช่น ผัดไทยบางมอญ อาหารจากแม่ครัวหัวป่า และอาหารเด็ดจากชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งมีการแสดงจากชาติพันธุ์ต่างๆ ในสิงห์บุรีด้วย
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ โดยจะมีรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงาน ระหว่างศาลากลาง ร.ศ.๑๓๐ และ วัดสว่างอารมณ์ พร้อมชมสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย บริเวณริมเขื่อนด้วย
          และยังมีภาคเอกชนนำเสนอต่อที่ประชุมว่า จะมีการออกร้านค้า เพื่อสร้างบรรยากาศถนนคนเดินให้คึกคัก แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะจัดรูปแบบใด หากมีรายละเอียดอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครััง
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments