THAI TIME สิงห์บุรี

“ไสวรินทร์ ศรีชำนิ” เสนอปลุกถนนธรรมโชติให้เป็นจุดศูนย์รวมเล่นน้ำสงกรานต์ ระบุทำเลเหมาะพัฒนาเป็น Soft Power ของสิงห์บุรีได้

39 Views
          นายไสวรินทร์ ศรีชำนิ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกเป็นวุฒิสภา เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากเห็นจังหวัดสิงห์บุรี มีการพัฒนาในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวให้คึกคักยิ่งขึ้น
          จึงขอเสนอแนวคิดไปยังทางจังหวัด ให้รื้อฟื้นถนนธรรมโชติ ตั้งแต่บริเวณวงเวียนเทศบาลหน้าวัดโพธิ์แก้วนพคุณเป็นต้นไป ให้เป็นถนนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทำกิจกรรม เล่นน้ำ-สาดน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในอดีตบริเวณถนนธรรมโชติ เคยมีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์มาก่อนและยังคงเป็นที่นิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน
          นายไสวรินทร์กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังส่งเสริม หากทางจังหวัดให้การสนับสนุน สามารถต่อยอดให้กลายเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ของสิงห์บุรีได้ ในขณะที่บริเวณสองฝั่งถนนเคยเป็นย่านเมืองสิงห์เก่า มีร้านค้าและของกินของอร่อยขึ้นชื่อหลายแห่ง ซึ่งเท่ากับช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกช่องทางหนึ่งด้วย
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments