THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..ชวนร่วมงาน ผู้ว่าฯพาเที่ยว >>วัดสว่างอารมณ์ ถิ่นกำเนิดหนังใหญ่ สิงห์บุรี

90 Views
          นางจิรารัตน์ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ และชุมชนหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จัดงาน “มหกรรมหนังใหญ่ รวมใจส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี” ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567
          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์(Soft Power) และร่วมอนุรักษ์สืบสาน หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นมรดกของชาติให้ดำรงคงอยู่สืบไป
          โดยรายละเอียดการจัดงาน วันที่ 8-9 มีนาคม 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. จะมีกิจกรรมพาเที่ยวชมถิ่นกำเนิดหนังใหญ่จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดสว่างอารมณ์ ชมนิทรรศการประวัติของหนังใหญ่ ชมตัวหนังใหญ่ตั้งแต่ในอดีตจนถึง กว่า 200 ตัว ชมการสาธิตการแกะตัวหนัง การนำหนังมาทำเป็นของที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์
          พาขึ้นรถรางเที่ยวชม Street Art ริมเขื่อนเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา..มายังศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่า (ร.ศ.130) ชมการแสดงจาก นักเรียนและชุมชน
          ชมพิพิธภัณฑ์ ร.ศ.130 ชมการสาธิตทําอาหารลือชื่อของชุมชน อาทิ ผัดไทย ขนมครก น้ำสมุนไพร การทําข้าวโพดคั่ว ของชุมชนวัดสว่างอารมณ์ การทําย่าตะไคร้ของชุมชนหัวป่า การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
          ส่วนภาคกลางคืนชมการแสดงของนักเรียน ชุมชน ไฮไลท์ ชมการแสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ วันที่ 8 มีนาคม เสนอตอนศึกใหญ่ มีหนังติดโขน และวันที่ 9 มีนาคม เสนอตอนจับลิงหัวค่ำ
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า(ร.ศ.130) ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments