THAI TIME สิงห์บุรี

ชาว อ.บางระจันร่วมกิจกรรมย้อนยุค ลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านสิงห์บุรี

423 Views
      วันที่ 1 เมษายน 2565 นายณชวนนท์ เอี่ยมสมาน ผู้ใหญ่บ้าน ม. 8 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองโขลงท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 ต.บ้านจ่า ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับผู้นำชุมชน และฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลบ้านจ่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวสิงห์บุรี ที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือของคนในชุมชน
     โดยการเกี่ยวข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์ KP5 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.สระบุรี โดยการประสานงานความร่วมมือจาก นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอบางระจัน เพื่อนำมาทดลองในแปลงเพาะปลูก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองโขลงท่องเที่ยว ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อ ให้ประชาชนทดลองรสชาติ และขยายพันธุ์แจกจ่ายไปยังเกษตรในพื้นที่ต่อไป
     นายณชวนนท์ยัง กล่าวเสริมอีกว่า การปลูกข้าวพันธุ์ KP5 ได้นำมาทดลองเพาะปลูก ไว้ 2 แปลง ในพื้นที่ 1 ไร่ ในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อ โดยมีผู้ใหญ่ กิตติกานต์ ชื่นกลิ่นพร้อมชาวบ้านและเกษตรกรในชุมชนช่วยกันดูแล
    ซึ่งขณะนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยในวันที่ 3 เมษายน 2565 ทางศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริ พร้อมด้วยนายเดชกล อาดัม นายอำเภอบางระจัน ก็จะมาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอีกแปลงที่เหลืออยู่ด้วยเช่นกัน

Comments

comments