THAI TIME สิงห์บุรี

 เปิดผลสำรวจยอดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด กลุ่มเสี่ยง 608 สิงห์บุรี…พบยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกกว่า 1 หมื่นราย

263 Views
     ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเสียก่อนว่า กลุ่มเปราะบาง 608 คืออะไร?

 

     กลุ่ม 608 คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุด นั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคประจำตัว ได้แก่
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
• โรคหัวใจและหลอดเลือด
• โรคไตวายเรื้อรัง
• โรคหลอดเลือดสมอง
• โรคอ้วน
• โรคมะเร็ง
• โรคเบาหวาน

และ +1 คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคมาก หากติดเชื้อโควิด-19

     ในขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดมากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมกับกระตุ้นให้ทุกจังหวัดเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง 608 โดยเร็ว อย่างน้อย 2 เข็ม เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

     แต่จากการตรวจสอบข้อมูลของกองบรรณาธิการ 𝕋ℍ𝔸𝕀 𝕋𝕀𝕄𝔼 พบว่า จังหวัดสิงห์บุรี ยังมีกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดเลยแม้แต่เข็มเดียวอีกถึง 10,972 ราย (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 16 เมษายน 2565)

     สำหรับสถิติการรับวัคซีนของกลุ่ม 608 ทางสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดเป้าหมายเอาไว้ที่ 62,961 ราย ปรากฏว่ามีผู้มารับเข็ม 1 แล้ว 51,989 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ฉีด 2 เข็ม จำนวน 49,561 ราย และครบ 3 เข็ม เพียง 26,890 ราย คิดเป็น 42.71%

     ในจำนวนการฉีดครบ 3 เข็ม มีเพียง 2 อำเภอเท่านั้น ที่ทำสถิติได้เกินกว่า 45% คือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภออินทร์บุรี โดยอำเภอที่มีกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มต่ำสุดได้แก่อำเภอบางระจัน 33.28% (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 16 เมษายน 2565)

     ประเด็นที่กองบรรณาธิการ 𝕋ℍ𝔸𝕀 𝕋𝕀𝕄𝔼 และชาวสิงห์บุรีจะต้องติดตามกันต่อไปก็คือ .. #อะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงใน จ.สิงห์บุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนต่ำกว่าเป้าหมาย และจะส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ ⁉️

Comments

comments