THAI TIME สิงห์บุรี

ครบรอบอายุวัฒนมงคล 67 ปี พระครูวิธานปริยัติคุณ เมตตามอบทุนเด็ก เกือบ 2,000 ทุน

244 Views
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ (2 กรกฎาคม 2565) พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 67 ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลารัชมังคลาภิเษก วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
     โดยมี พระพรหมกวี กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดกัลยามิตรฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธี
       หลังจากพิธีทางพระพุทธศาสนาได้เมตตา มอบทุนสงเคราะห์การศึกษาจำนวน 1,980 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,475,00 บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นปีที่ 25 สำหรับการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

Comments

comments