THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.จักรสีห์ จับมือการไฟฟ้าสิงห์บุรี แก้ปัญหาไฟฟ้าตก-ดับบ่อย ลุยจัดระเบียบสายสื่อสารทั้งตำบล

202 Views
     นายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในตำบลจักรสีห์ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากระแสไฟฟ้าตกและดับบ่อยครั้ง จึงได้หารือกับนายอภินันท์ ตระกูลปาน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
     นายธีรวัฒน์กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรีได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุม โดยเห็นควรให้เพิ่มกำลังไฟฟ้าเป็น 3 เฟส ให้ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งจะสอดรับกับอัตราการขยายตัวของชุมชน พร้อมกับจัดเก็บสายไฟ รวมถึงสายสื่อสารในตำบลจักรสีห์ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ชาวตำบลจักรสีห์มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย  

Comments

comments