THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีเปิดแล้ว..ฤดูการท่องเที่ยวสวนอินทผลัม คาดเกษตรกรมีรายได้ถึง 10 ล้านบาท

258 Views
     พร้อมด้วยนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และคณะทำงานเซลล์แมนจังหวัด ร่วมกิจกรรม ณ สวนอินทผลัมลุงโมทย์โคตรคุย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอินทผลัม เนื่องจากจำนวนผลผลิตที่มีจำนวนมากในช่วงปลายกรกฎาคม-ต้นสิงหาคม และเพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวสวนอินทผลัมในจังหวัดสิงห์บุรี จะส่งผลต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัด
โดยการเปิดสวนอินทผลัมให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ชิม และซื้อ ในสวน จำนวน 6 สวน ประกอบด้วย..
1) ไร่เมืองอินทร์ ตำบลม่วงหมู่
2) สวนครูยุพิน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
3) สวนอินทผลัม 49 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
4) สวนอินทผลัมทองเอน ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
5) สวนอินทผลัมสายทองสิงห์บุรี ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี และ
6) สวนอินทผลัมลุงโมทย์โคตรคุย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี
  ส่วนอินทผลัมที่ปลูกมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์บาฮี ผลจะมีสีเหลืองทอง ส่วนพันธุ์โคไนซี่ ผลจะมีสีแดง เป็นต้น
     นางวิมลกล่าวว่า จุดเด่นของอินทผลัมของสิงห์บุรี จะมีรสชาติหวานกรอบอร่อย ไม่มีรสฝาด มีทั้งชนิดผลสด และผลผลิตที่แปรรูป เช่น น้ำอินผลัม ไซรัปอินทผลัม ไอศกรีมอินทผลัม โดยมีให้ชิมและจำหน่ายทุกสวน ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสิงห์บุรีกว่า 10 ล้านบาท ในฤดูกาลผลิตนี้

Comments

comments