สกุลเงิน อัตราซื้อถัวเฉลี่ย อัตราขายถัวเฉลี่ย
ตั๋วเงิน เงินโอน
สหรัฐอเมริกา align= ตั๋วเงิน align=
สหราชอาณาจักร USD 32.8059 32.8970
ยูโรโซน GBP 45.4240 45.5784
จีน NOK 3.6903 3.7035
ญี่ปุ่น EUR 38.7331 38.8533
ฮ่องกง JPY 29.8833 29.9825