สกุลเงิน อัตราซื้อถัวเฉลี่ย อัตราขายถัวเฉลี่ย
ตั๋วเงิน เงินโอน
สหรัฐอเมริกา rowspan= สกุลเงิน rowspan=
สหราชอาณาจักร width= align= align=
ยูโรโซน width= align= align=
จีน width= align= align=
ญี่ปุ่น width= align= align=
ฮ่องกง width= align= align=