สกุลเงิน อัตราซื้อถัวเฉลี่ย อัตราขายถัวเฉลี่ย
ตั๋วเงิน เงินโอน
สหรัฐอเมริกา height= width=
สหราชอาณาจักร height= width=
ยูโรโซน height= width=
จีน height= width=
ญี่ปุ่น height= width=
ฮ่องกง height= width=