สกุลเงิน อัตราซื้อถัวเฉลี่ย อัตราขายถัวเฉลี่ย
ตั๋วเงิน เงินโอน
สหรัฐอเมริกา align = colspan=
สหราชอาณาจักร rowspan= สกุลเงิน
ยูโรโซน width= width= align=
จีน width= width= align=
ญี่ปุ่น width= width= align=
ฮ่องกง width= width= align=