บทบรรณาธิการ THAI TIME

ปิดจังหวัด!!..ไม่ใช่ฮีโร่โมเดล

Loading

          ในการประชุมมอบนโยบายไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านวีดีโอคอลครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 34/2563) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะ รมต.มหาดไทย ระบุชัดเจนว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจั