THAI TIME ขอนแก่น, ข่าวปัจจุบัน

ขอนแก่น ชูตลาดสีเขียว ตั้งเป้าจำหน่ายสินค้าออร์แกนิก 100% สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

Loading

         นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานตลาดสีเขียวขอนแก่น สินค้าเกษตรอินทรีย์สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ที่บริเวณตลาดสีเขียว ขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภ