THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรีแจงยิบ!! โควต้าหน้ากากอนามัยที่รัฐจัดสรรให้วันละ 1,000 ชิ้น..แจกจ่ายใครบ้าง⁉️

1354 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมีหน้ากากอนามัยจัดสรรมาทั้งหมด 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน มอบให้กระทรวงสาธารณสุขไปมอบบุคลากรทางการแพทย์ 1.3 ล้านชิ้น เหลือ 1 ล้านชิ้นมอบให้ กทม.1 แสนชิ้น เหลือกระจายตามต่างจังหวัดเพียง 9 แสนชิ้น โดยในส่วนของสิงห์บุรีได้มาวันละ 1,000 ชิ้นเท่านั้น ถือว่าน้อยมาก
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวต่อไปว่า ในจำนวน 1,000 ชิ้น ที่ทางจังหวัดได้รับโควต้ามา จะต้องแจกจ่ายตามคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ที่สั่งการแนวการปฏิบัติในการแจกจ่ายดังนี้
192973
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
1.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น อสม. หรือเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดไข้ ตามจุดคัดกรอง รวมถึงผู้มีหน้าที่คอยสอบถาม เก็บข้อมูล สำรวจเพื่อลงบันทึก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะใกล้ชิดกับผู้ป่วย
2.ผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชน เช่น สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ หรือหน่วยงานที่ต้องทำงานใกล้ชิดประชาชน
3.ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนง.เก็บขยะของเทศบาล ที่อาจมีคนทิ้งหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตามท้องถนน พนักงานทำความสะอาดตามหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ
4.กลุ่มเปราะบาง เช่น คนป่วย คนเฒ่าคนแก่ คนป่วยติดเตียง โดยจะขอรายชื่อจากพัฒนาสังคมจังหวัดมาพิจารณาแจกจ่าย
          ขอชี้แจงว่า ยอดหน้ากากอนามัยที่ได้รับมาเพียงวันละ 1,000 ชิ้น ถือว่าน้อยมาก เป็นยอดต่ำที่สุด ตามสัดส่วนของจำนวนประชากรของสิงห์บุรี ซึ่งตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถนำมาแจกจ่ายประชาชนทั่วไปได้ ให้เฉพาะกลุ่มที่กำหนดเท่านั้น

Comments

comments