THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ”งดงามตระการตา

1887 Views
      นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเปิดเผยว่า ตามที่ อบจ.สิงห์บุรีได้รับมอบหมายจากจังหวัดสิงห์บุรี ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนั้น ขณะนี้ ทางอบจ.ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
227262
          สำหรับซุ้มประตูดังกล่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยองค์กาบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 76 แห่ง ทั่วประเทศ
227263
        ทั้งนี้ยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสิงห์บุรี นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สัญจรไปมาด้วย

By : เรียบเรียงโดย : สีห์วรา จำหรัด
ภาพ/ข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments