THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรีเตรียมแผนปรับปรุงศาลากลางหลังเก่า สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัด หลังบูรณะภายนอกเสร็จเรียบร้อย

1318 Views
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการบูรณะปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม (ร.ศ.๑๓๐) ซึ่งเป็นอาคารในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจุดเด่นของอาคาร คือ บริเวณกึ่งกลางของอาคารจะทำเป็นมุขยื่นออกมา ด้านบนของมุขเป็นหน้าบันขนาดใหญ่ประดับตราอาร์ม ซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2533       
228032
228028
           ต่อมาตัวอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.) จึงจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงภายใต้การควบคุมของกรมศิลปากรเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิมให้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว งดงามมาก โครงสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม พร้อมทาสีตัวอาคารเป็นสีเหลืองขมิ้น ซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของตัวอาคารในสมัยรัชกาลที่ 5
          ปัจจุบัน อบจ.สิงห์บุรี อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยาในการออกแบบและควบคุมการจัดแสดงนิทรรศการภายใน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว
228031
228029
          นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า มีแนวความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่อาคารศาลากลางหลังเก่า (ร.ศ.๑๓๐) เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในเบื้องต้นทาง อบจ.เตรียมที่จะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี ว่าต้องการให้ อบจ.ปรับปรุงรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมในการถ่ายทอดจิตวิญญาณของชาวสิงห์บุรีไปในทิศทางใด หลังจากนั้นจึงจะนำมาจัดทำเนื้อหา และรูปแบบการจัดแสดงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
228027
228030
          เป็นอันว่า อีกไม่นาน ชาวสิงห์บุรีจะมีพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัด ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัด เรื่องราวตลอดจนภาพถ่ายเก่าล้ำค่าที่หาชมได้ยาก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของนักท่องเที่ยวที่จะใช้เป็นแหล่งเริ่มศึกษาเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี ก่อนที่จะออกเดินทางไปชมของจริงตามจุดต่างๆ ที่ตนสนใจต่อไป
เรียบเรียง : สีห์วรา จำหรัด
ภาพ : นสพ.พิทักษ์ชน

Comments

comments