ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศบค.ผ่อนปรนบุคคล 11 กลุ่ม เข้ามาในราชอาณาจักรได้

883 Views
           วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) มีการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เปิดเผยว่า ในข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่12) สำหรับผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้ทั้งหมด 11 กลุ่ม ดังนี้
17170
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
1.ผู้ที่มีสัญชาติไทย
2.ผู้ที่มีเหตุยกเว้น
3.บุคคลในคณะทูต
4.ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น
5.ผู้ควบคุมยานพาหนะ
6.ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส
7.ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
8.ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงาน
9.ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในประเทศ
10.ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย
11.ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ
17171
17172
          นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ในจำนวน 11 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลักที่จะทำให้เห็นภาพของการเดินทางไปมาของคนไทยและคนต่างประเทศ ซึ่งทาง ศบค.ได้หารือกันอย่างละเอียด เพื่อติดตามทุกคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพื่อรักษาสถานภาพการเป็น 0 ภายในประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนไทย 60 ล้านคนในประเทศ

Comments

comments