THAI TIME สมุทรปราการ

ทต.บางพลี อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เสริมความเข้มแข็ง-เพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่

799 Views
         เทศบาลตำบลบางพลีจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางพลี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
38686
ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี
นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี
         ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เปิดเผยว่า การจัดอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางพลี โดยมีจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางพลี จำนวน 50 คน ผู้สังเกตการณ์ และนักเรียนจิตอาสาจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
          ดร.พัฒนพงศ์ กล่าวต่อว่า โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลบางพลีได้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และมีความชำนาญในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อาทิ การป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ, การป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยประจำวัน, การใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูง, การป้องกันและระงับอัคคีภัยการใช้ระบบความปลอดภัยและโรยตัวจากที่สูง, การฝึกสถานการณ์จำลองการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยหรือสถานการร์ภัยอื่นๆ ฯลฯ
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments