THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรียังเฝ้าระวังไวรัส โควิด-19 ผอ.อาชีวศึกษาสิงห์บุรี สั่งชะลองานมอบใบประกาศนียบัตรฯ ป้องกันการแพร่ระบาด..

2609 Views
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายงานว่า วันนี้ (2 มีนาคม 2563) นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศชะลอการจัดกิจกรรมโครงการรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ออกไป
          โดยให้เหตุผลว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก  (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสดังกล่าว เป็นภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ
165468
          ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงขอให้ชะลอการจัดกิจกรรมโครงการรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
         ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรี ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ      ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
         เช่นเดียวกับข่าวลือที่ยังปรากฏในหมู่ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ออกมาเป็นระยะๆ แต่จากการตรวจสอบ ยังไม่พบหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริง ยังเป็นแค่เพียงข่าวลือที่บอกกันปากต่อปากในหมู่ประชาชนที่กำลังอยู่ในภาวะวิตกกังวล

Comments

comments