THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

กทม.แย้มอนาคตเปิดใช้เรือไฟฟ้าคลองภาษีเจริญ-แสนแสบเพิ่มอีก!!

1475 Views

รอง ผว.กทม.เผยเตรียมทดลองเรือโดยสาร "พลังงานไฟฟ้า" คลองภาษีเจริญอีกสาย!! แก้ปัญหาจราจร หลังเปิดใช้ในคลองผดุงกรุงเกษมประสบความสำเร็จ!!

          นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า ขณะนี้ กทม.ได้นำร่องทดลองนำเรือพลังงานไฟฟ้า และพลังงานดีเซลมาให้บริการเดินเรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษมมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบล้อ ราง และเรือ ช่วยลดปัญหาการจราจร ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
          ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท กรุงเทพธนาคม ผู้ได้รับสัมปทานเดินเรือ 3 ปี จะเปิดให้บริการเดินเรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ โดยให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น.
17535
นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          สำหรับเส้นทางการเดินเรือเริ่มตั้งแต่ท่าเรือหัวลำโพงสิ้นสุดท่าเรือเทวราชกุญชร จำนวน 11 ท่าเรือ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ออกให้บริการทุก 30 นาที
         นายสกลธีกล่าวอีกว่า ในอนาคตกรุงเทพฯ จะทดลองนำเรือโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการในคลองภาษีเจริญ หากผลออกมาเป็นที่น่าพอใจจะขยายไปยังเรือคลองแสนแสบ นำร่องที่ท่าวันศรีบุญเรือง ถึงมีนบุรี รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร
17534
          นอกจากนี้ กทม.มีแผนจะพัฒนาท่าเรือคลองผดุงกรุงเกษมเป็นท่าเรืออัจฉริยะ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยติดตั้งจอแสดงการเดินเรือให้ผู้โดยสารรับทราบล่วงหน้า จากนั้นจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องมายืนรอบริเวณท่าเรือ หรือที่โป๊ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

Comments

comments