ข่าวทั่วไป

สธ.แจงความคืบหน้า”ภูเก็ตโมเดล” เน้นปลอดภัย ช่วงแรกจำกัดพื้นที่ท่องเที่ยว จนกว่าจะมั่นใจ!!

518 Views
          วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แถลงสถานการณ์รายวันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันควบคุมโรคบริเวณพื้นที่ชายแดน ที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาร่วมกับทางภาครัฐในการเฝ้าระวังผู้เดินทางตามจุดผ่านแดน และการลักลอบเข้ามาตามแนวธรรมชาติ
          นอกจากนี้ยังได้ตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้า แผนภูเก็ตโมเดล เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
          นายแพทย์ธนรักษ์กล่าวว่า ได้มีการซักซ้อมและร่างแผนการจัดการ รวมถึงมีการลงพื้นที่ และออกแบบวิธีการรับนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด เช่น รับนักท่องเที่ยวจากเมืองที่ไม่มีการระบาดของโรคภายใน 28 วันที่ผ่านมาก่อน เข้ามาแล้วต้องมีการคัดกรองว่าไม่มีการติดโรคจนมั่นใจ จึงจะให้ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด หลังจากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่ปลอดภัยจริงๆ แล้ว จึงจะให้ท่องเที่ยวอย่างอิสระต่อไปได้
          ทั้งนี้ยังจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของชุมชนในภาคการท่องเที่ยว ความพร้องของจังหวัดที่จะต้องมีแผนการรับมือที่จัดเจน กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย รวมถึงความพร้อมภาคประชาชน ซึ่งแต่ละจังหวัดมีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวไม่พร้อมกัน เพราะเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันด้วย

Comments

comments