ข่าวทั่วไป

สาธารณสุขแนะ ทำบุญแบบ New Normal เลี่ยงโควิดระบาดรอบ 2

559 Views
          วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) การแถลงความคืบหน้า สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศาสนา และ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงเรื่องการทำบุญ และการเข้าร่วมศาสนพิธีของประชาชน หลังวันออกพรรษา
86412
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา
          นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า เนื่องจากในวันนี้เป็นวันออกพรรษา หลังจากวันนี้เป็นต้นไปคงจะมีการจัดงานศาสนพิธีแบบชาวพุทธเป็นจำนวนมาก เริ่มจากการตักบาตรเทโว ตามมาด้วยเทศกาลทอดกฐินในทั่วประเทศ ซึ่งควรจะเป็นไปตามคำแนะนำดังนี้ คือ จัดกิจกรรมในสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขในพื้นที่ จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจล และหากมีการจัดโรงทานผู้ประกอบอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากอนามัย และถุงมือ
86411
นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
          ด้าน นพ.อรรถพล เพิ่มเติมว่า หากเข้าร่วมศาสนพิธีเสร็จแล้ว เมื่อกลับถึงบ้านต้องอาบน้ำ สรผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที และค่อยทำกิจกรรมอื่นต่อ ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมสำหรับการจัดศาสนพิธี กรมอนามัยได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคู่มือการจัดพิธีทางศาสนา และการจัดกิจกรรมประเพณี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพระภิษุกสงฆ์ นักบวช พราหมณ์ บาทหลวง และประชาชน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.anamai.moph.go.th
86413

Comments

comments