THAI TIME สิงห์บุรี

พร้อมบริการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดเสถียรฯ ช่องทางการเรียนรู้-เข้าถึงคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!

577 Views
          นางวาสนา ชุมสิงห์ รองประธานชุมชนวัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ เปิดเผยว่า เดิมศูนย์ดิจิทัลชุมชน คือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ได้รับการยกระดับตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็นช่องทางการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
          สำหรับศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีมาอย่างต่อเนื่องในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เอกสาร ไว้สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียน กศน.และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเดินทางมาใช้งานที่ศูนย์ฯ ได้ตามอัธยาศัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
          ปัจจุบันภายในศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เอกสารอีก 1 เครื่อง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00–15.00 น. โดยศูนย์อยู่ภายในโรงเรียนวัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ ต.บางพุทรา อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ซึ่งขณะนี้มีการปรับปรุงพร้อมแล้ว หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้ามาใช้บริการ สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ตามวันและเวลาดังกล่าว

Comments

comments