THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

สมุทรปราการนำร่องใช้ปรัชญา ศก.พอเพียง ปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ช่วงวิกฤติโควิด

1207 Views

พัฒนาชุมชนสมุทรปราการ นำร่องปลูกผักสวนครัว ให้เป็นต้นแบบกระตุ้นชาวบ้าน-ขรก.-ลูกจ้าง ใช้ชีวิตพอเพียงช่วงวิกฤติโควิด -19

18417
18416
         นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความั่นคงทางอาหารและลดรายจ่ายในครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชน พร้อมกับเป็นต้นแบบในการนำร่องปลูกผักสวนครัวให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการก็ได้มาดำเนินการของเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

 

18423
18422
          นางสาวสุกานดา กล่าวต่อว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการได้เริ่มปลูกผักสวนครัวตั้งแต่เดือนเมษายน มีการปลูกพืชผักสวนครัวเกือบทุกชนิด อาทิ พริก ข่า ตะไคร้ ผักบุ้ง ต้นหอม ผักสลัด ฯลฯ โดยในช่วงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และพนักงานจะเก็บผักมาทำอาหารทานร่วมกัน หรือถ้ามีประชาชนคนไหนสนใจก็สามารถมาเก็บไปรับประทานได้ที่หน้าสำนักงาน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
18418
18419
18420
18421
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments