THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ปชส.สิงห์บุรี นำสื่อมวลชนติดตามผลโครงการก่อสร้างแก้ปัญหาน้ำประปา

986 Views

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้-ความเข้าใจให้ประชาชน 2563

          นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อมูล โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างประปาหอถังสูงทรงแชมเปญ พร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
          โดยมี นายพัดสา ตรงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ปลัดอาวุโส หัวหน้ากองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงหมู่ ร่วมตอบข้อซักถามผลการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่ก่อสร้างประปา หมู่ที่ 2 ต.ม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี
          จากการสอบถามชาวบ้านพบว่า ประสบปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2563 โดยมีนางดลพร เงินสลุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู่ ได้จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างระบบประปา เนื่องจากไม่มีที่สาธารณะที่มีความเหมาะสมในบริเวณที่ต้องการ สำหรับอุทิศเพื่อสาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขณะนี้ได้ทำฐานรากของหอถังประปาเสร็จแล้ว เตรียมที่จะประกอบตั้งหอถังประปา คาดว่าจะแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนดแน่นอน
18686
18687

Comments

comments