ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

เปิดรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ทั่วประเทศวันแรก..ใครเป็นใคร⁉️

1191 Views
         บรรยากาศการรับสมัครขิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ทั่วประเทศ ในวันแรก (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) อยู่ในเกณฑ์ที่คึกคัก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งข้อมูลจากเว็ปไซต์ www.poonamtongtin.com รายงานภาพรวมเอาไว้ว่า..
         ภาพรวมการรับสมัครทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ดังนี้
ภาคเหนือ
1.จังหวัดเชียงราย 
  นายมงคลชัย ดวงแสงทอง 
  นางอฑิตาธร วันไชยธนวงค์
  นางสาว วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
2.จังหวัดเชียงใหม่ 
  เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ในนามเพื่อไทย
  เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน 
  เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี อดีต ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ
  เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ
  เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย
  เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ 
4.จังหวัดพะเยา 
  เบอร์ 1  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ในนามคณะก้าวหน้า
  เบอร์ 2 นายณรงค์ นามวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 
  เบอร์ 3 นายอัครา พรหมเผ่า กลุ่มฮักพะเยา
5.จังหวัดแพร่ 
  เบอร์ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ 
  เบอร์ 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย
  เบอร์ 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  นายอัครเดช วันไชยธนวงษ์ อดีตนายกอบจ.
7.จังหวัดลำปาง 
  เบอร์ 1 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
  เบอร์ 2 นายประยูร แก้วเดียว
  เบอร์ 3 นายประสงค์ มิ่งเชื้อ
  เบอร์ 4 นายดาชัย เอกปฐพี 
8.จังหวัดลำพูน 
  เบอร์ 1  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในนามเพื่อไทย
  เบอร์ 2 พล.ต.ต.กริช กิตติลือ อดีต ผบก.ภ. จว.ลำพูน ผู้สมัครอิสระ
  เบอร์ 3 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน ผู้สมัครอิสระ
9.จังหวัดอุตรดิตถ์
  เบอร์ 1 นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์
  เบอร์ 2 นายโปรย สมบัติ ผู้สมัครอิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น
………………………………………………………………………………………………    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร  ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้
  เบอร์ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ในนามเพื่อไทย 
  เบอร์ 3 ดร.กิตติพร อินทะสีดา ผู้สมัครอิสระ
2.จังหวัดขอนแก่น 
  นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ
  น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ
  น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต
  นายอัษฏางค์ แสวงการ
  นายชัยอนันต์ วูดเลย์ จูเนียร์
  นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ 
  เบอร์ 1 นายอร่าม  โล่วีระ
  เบอร์ 2 พ.ต.อ.สรวิศ  มาอินทร์
  เบอร์ 3 นางปาริชาติ  ชาลีเครือ
  เบอร์ 4 นายสุชีพ  เศวตกมล 
4.จังหวัดนครพนม 
  เบอร์ 1 นายณพจน์สกร  ทรัพยสิทธิ์ ในนามคณะก้าวหน้า
  เบอร์ 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมร่วมใจนครพนม
  เบอร์ 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ. 2 สมัย
5.จังหวัดนครราชสีมา 
  เบอร์ 1 นายสาธิต ปิติวรา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม่
  เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์
  เบอร์ 3 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ทีมรักโคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา
  เบอร์ 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ ทีมอิสระ 
6.จังหวัดบึงกาฬ 
  เบอร์ 1 คือนายอภิเดชรักษาโสม จากพรรคเพื่อไทย 
      เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น จากคณะก้าวหน้า 
      เบอร์ 3. นางแว่นฟ้า ทองศรี จากพรรคภูมิใจไทย 
      เบอร์ 4. นายนิพนธ์ คนขยัน อดีต นายก.อบจ 
7.จังหวัดบุรีรัมย์ 
  นายประเสริฐ เลิศยะโส ในนามกลุ่ม เช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตตี้
8.จังหวัดมหาสารคาม 
  เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร อดีต ส.ส. ไทยรักไทย 
  เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม
  เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล 
  เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9.จังหวัดมุกดาหาร 
  เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ในนามคณะก้าวหน้า
  เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ ในนามเพื่อไทย
10.จังหวัดยโสธร 
  เบอร์ 1 นายวิเชียร สมวงศ์
  เบอร์ 2 นายสมหวัง จำปาหอม
  เบอร์ 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี
11.จังหวัดร้อยเอ็ด 
  เบอร์ 1 นายเอกภาพ พลซื่อ
  เบอร์ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์
  เบอร์ 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล
12.จังหวัดเลย 
  เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี 
  เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง
  เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช
  เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 
  เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ 
13.จังหวัดสกลนคร 
  เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ
  เบอร์ 2 นายชูพงษ์ คำจวง
  เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล
14.จังหวัดสุรินทร์ 
  เบอร์ 1 นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา กลุ่มอิสระ
  เบอร์ 2 นายมานพ แสงดำ คณะก้าวหน้าสุรินทร์
  เบอร์ 3 นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน กลุ่มอิสระ
  เบอร์ 4 นายเมธี สอนกิตต์ กลุ่มอิสระ   
  เบอร์ 5 นายพรชัย มุ่งเจริญพร กลุ่มสุรินทร์รวมใจ
15.จังหวัดศรีสะเกษ 
  เบอร์ 1 นายไชยยงค์ เวชกามา 
  เบอร์ 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ 
  เบอร์ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล 
  เบอร์ 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร
16.จังหวัดหนองคาย 
  เบอร์ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร
  เบอร์ 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล 
  เบอร์ 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา
17.จังหวัดหนองบัวลำภู 
  เบอร์ 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน
  เบอร์ 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย
  เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์
18.จังหวัดอุดรธานี 
  เบอร์ 1 นายชวนนท์ ศิริบาล ผู้สมัครอิสระ 
  เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ คณะก้าวหน้าอุดรธานี
  เบอร์ 3 นายวิเชียร ขาวขำ กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี 
  นายกานต์ กัลป์ตินันท์
  น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
  นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
  นายบัณฑิต วิลามาศ
20.จังหวัดอำนาจเจริญ 
  เบอร์ 1 นายสว่าง นาคพันธ์
  เบอร์ 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
  เบอร์ 3 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุล 
ภาคกลาง 
1.จังหวัดกำแพงเพชร 
  เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากร อดีตนายก อบจ.
2.จังหวัดชัยนาท 
  นายอนุสรณ์ นาคาศัย
3.จังหวัดนครนายก 
  เบอร์ 1  นายวิเชษ บำรุงจิตร
  เบอร์ 2  นายสุรชัย ชูสกุล
  เบอร์ 3 นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี
  เบอร์ 4  นางสาวภัทธา สินสืบผล
  เบอร์ 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
  เบอร์ 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์
  อีกหนึ่งรายยังไม่ชัดเจน
4.จังหวัดนครปฐม 
  เบอร์ 1 นายชัชวาล นันทะสาร
  เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
  เบอร์ 3 นายพเยาว์ เนี๊ยแก้ว
5.จังหวัดนครสวรรค์ 
  เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ
  เบอร์ 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ 
  เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์
6.จังหวัดนนทบุรี 
  เบอร์ 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ
  เบอร์ 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง
  เบอร์ 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ
7.จังหวัดปทุมธานี 
  เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ทีมปทุมรักไทย
  เบอร์ 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมคนรักปทุม
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เบอร์ 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
  เบอร์ 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา
9.จังหวัดพิจิตร 
  เบอร์ 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์
  เบอร์ 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์
10.จังหวัดพิษณุโลก 
  นายรัตนะ กาญจนรัตน์
  นายเติมสิน  แจ้งมีสุข
  นายณชพล พลอาสา
11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เบอร์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด
  เบอร์ 2 นายสมพร คำเนียม
12.จังหวัดลพบุรี 
  เบอร์ 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย
  เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์
13.จังหวัดสมุทรปราการ
  เบอร์ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย
14.จังหวัดสมุทรสงคราม 
  เบอร์ 1 นางสาว สุกานดา   ปานะสุทธะ 
  เบอร์ 2  นายประเสริฐ  เติมธนะศักดิ์
  เบอร์ 3 นายพิสิฐ  เสือสมิง
  เบอร์ 4 นายอนุภาพ ลิขิตอำนวยชัย 
15.จังหวัดสมุทรสาคร 
  เบอร์ 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล
  เบอร์ 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ 
  เบอร์ 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
  เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์
16.จังหวัดสิงห์บุรี 
  เบอร์ 1 นายอุดม จำปาสัก
  เบอร์ 2 นายศุภวัตน์ เทียนถาวร
17.จังหวัดสุโขทัย 
  นายมนู พุกประเสริฐ
18.จังหวัดสุพรรณบุรี 
  พลตรีเทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ์
19.จังหวัดสระบุรี 
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.poonamtongtin.com 

Comments

comments