THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

อำนาจเจริญ..เปิดตัว WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN

829 Views

Loading

 

            นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการดำเนินงาน WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต ของเยาวชนจากวง A-Sky , TO BE NUMBER ONE IDOL และวงบิ๊กแบรนด์ ซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

            นายสิริรัฐ กล่าวถึงการดำเนินงาน WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN ว่า จะมีการจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดย WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN เป็นนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนของจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีสถานที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จะมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ให้กับสมาชิกที่สนใจในแต่ละกิจกรรม จำนวน 12 กิจกรรม ประกอบไปด้วย

          กลุ่มร้องเพลง หมอลำ เต้นรำ เล่นกีฬา ปรุงอาหารหรือเชฟมืออาชีพ กลุ่มวิชาการเกษตร กลุ่มสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มรักสิ่งแวดล้อม จิตอาสา กลุ่มดูแลสุขภาพ การสร้างวินัย 5 ส. การเรียนรู้โทษและพิษภัยยาเสพติด และการปลูกฝังคุณค่าและหลักการของ ACADEMY TO BE NUMBER ONE ให้เป็นสัญลักษณ์ในสังคมอย่างมืออาชีพ โดยจะใช้ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และสนามกีฬาภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม นอกจากนี้ ในงานยังได้จัดบูธ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชมรม TO BE NUMBER ONE และการสาธิตการทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญ

 

 

ภาพ : จรูญ พิตะพันธ์
ข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์

Comments

comments