THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

อ.ขาณุวรลักษณ์บุรีเปิดรร.เกษียณวัย ตั้งเป้าผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ

664 Views

Loading

 

           วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนเกษียณวัย โดยมีนายสุรัตน์ อยู่ยอด สาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห กล่าวต้อนรับ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
         สำหรับจุดประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ ด้วยการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง มีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังหามแหเข้าร่วม จำนวน 62 คน

          ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแหได้สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหามแห ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแหด้วย

ภาพ/ข่าว : อบต.วังหามแห

Comments

comments