THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

นายก อบต.โรงช้างแจงเหตุผล ทำไมเยียวยาเป็นถุงยังชีพ?

4027 Views

นายก อบต.โรงช้างแจง ต้องกันเงินไว้ภัยพิบัติอื่น พร้อมให้ตรวจสอบ หลังถูกชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมสิงห์บุรี ข้องใจมูลค่าสิ่งของแพงเกินจริง ยืนยันทำถูกต้องตามขั้นตอนราชการ!!

          จากกรณีชาวบ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ อบต.โรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมว่า ขอให้ตรวจสอบมูลค่าสิ่งของในถุงยังชีพที่ทาง อบต.นำมามอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกับระบุว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการเงินสด มากกว่าสิ่งของนั้น นายนิสิต ดียิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ว่า ยินดีให้ทางราชการเข้ามาตรวจสอบ เนื่องจากทาง อบต.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการทุกประการ จึงไม่รู้สึกหนักใจ
230613
นายนิสิต ดียิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
           นายนิสิตกล่าวว่า ชาวบ้านที่อยู่ในการดูแลของ อบต.ประกอบด้วยตำบลโรงช้างและตำบลหัวป่า จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่พบว่า มีผู้แสดงความจำนงต้องการรับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,176 ครอบครัว ขณะที่ อบต.โรงช้างมีเงินสะสมเหลือที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อการเยียวยาได้เพียง 4 ล้านบาทเท่านั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประจำตำบล ซึ่งประกอบด้วย นายก อบต.เป็นประธาน ท้องถิ่นอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาชุมชน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผอ.กองช่าง อบต. ผู้แทนชุมชน และกำนันตำบลฯ
230609
           ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มีการเยียวยาให้เป็นของใช้ที่มีความจำเป็น เนื่องมาจากมีข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการของใช้มากกว่า ทาง อบต.จึงได้จัดซื้อของใช้ดังกล่าวและจัดชุดเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน จำนวน 1,176 ชุด ราคา ชุดละ 952 บาท ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1.1 ล้านบาทเศษ
230610
          นายนิสิตกล่าวต่อไปว่า เหตุผลที่การพิจารณาของ อบต.โรงช้างไม่ได้แจกเงินครัวเรือนละ 2,000 บาท เหมือนท้องถิ่นอื่นๆ เพราะเงินสะสมที่มีอยู่น้อยมาก นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเอาไว้สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติอื่นๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่มักได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ช่วงฤดูน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งตนเองและคณะกรรมการก็เห็นชอบร่วมกันว่า ควรจะกันเงินจำนวนหนึ่งไว้สำหรับเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

Comments

comments