THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

อบต.บางโปรง..จัดกิจกรรม ผู้สูงวัย ปลอดโรคภัย จิตใจดี

1216 Views
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางโปรงจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จัดอบรมระยะยาวให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้ในด้านต่างๆ
          ทีมข่าว THAI TIME ได้สอบถามไปยังนายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้  ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางโปรงจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทาง อบต.จัดขึ้นเป็นประจำในทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ออกมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อาทิ อบรมในเรื่องของการฝึกอาชีพ การดูแล   ส่งเสริมสุขภาพ พูดคุยสำรวจปัญหาที่ผู้สูงอายุพบเจอและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
167354
167346
          นอกจากนี้ภายในโครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น กายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการให้ความรู้เรื่องโรคภัย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง และการบริการตัดผมทำเล็บให้กับผู้สูงอายุ
167344
167347
167348
          อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน ไม่ทอดทิ้ง ลดอาการติดบ้านของ    ผู้สูงอายุที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ตามสโลแกน ” ผู้สูงวัย ปลอดโรคภัย จิตใจดี ” 
167349
167350
167351
          สำหรับกิจกรรมในเดือนนี้ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
167353
167352

Comments

comments