THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สมาคมศิษย์เก่าฯ ลงมติ ยกเลิกการจัดงานสิงห์บุรีคืนถิ่นฯ

1029 Views
           วันนี้(6 มีนาคม 2563) คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี (สิงหวัฒนพาหและสตรีสิงห์บุรี) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการจัดงาน 113 ปี สิงห์บุรีคืนถิ่นฯ ว่าจะเดินหน้าจัดงานต่อไป หรือสมควรยกเลิก
           นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี (สิงหวัฒนพาหและสตรีสิงห์บุรี) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมว่า คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการจัดงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ศธ.02145/655 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
          “คณะกรรมการฯได้ตระหนักถึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะมาร่วมงาน ที่ประชุมจึงมีมติยกเลิกการจัดงานในปีนี้ไปก่อน” นายธีรพงศ์ กล่าว
           สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563 ทางคณะกรรมการสมาคมฯมีมติให้คงไว้ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จะนำไปมอบพร้อมกับการจัดงาน 114 ปี สิงห์บุรีคืนถิ่นฯ ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 ส่วนศิษย์เก่าที่แจ้งความประสงค์จะมาร่วมงานและได้จองโต๊ะไว้ ทางสมาคมฯจะคืนเงินให้ทั้งหมดโดยจะแจ้งขั้นตอนการชำระเงินคืนในโอกาสต่อไป

Comments

comments