THAI TIME สมุทรสงคราม, ข่าวปัจจุบัน

ชาวสมุทรปราการ พร้อมใจร่วมมือภาครัฐ ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย

965 Views

กอ.รมน.สมุทรปราการ ตรวจความเรียบร้อยตลาดปากน้ำ ท่าเรือ ร้านตัดผม ไม่พบการกระทำผิด ประชาชนร่วมใจสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19

         พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ พ.อ.กฤษภาณุ จำนงค์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ นำกำลังตรวจความเรียบร้อยภายใน ตลาดปากน้ำ ท่าเรือข้ามฟาก และ ร้านตัดผม ตามนโยบายของรัฐบาล
232315
232316
         จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ทราบว่า การลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนและผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ SOCIAL DISTANCING เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ซึ่งเรือโดยสารได้จัดที่นั่งฝั่งละ 2 คนและอยู่ห่างกัน ส่วนร้านตัดผมก็จัดที่นั่งให้ลูกค้ารอห่างกันเกิน 1 เมตร
      
232314
232313
         อย่างไรก็ตาม ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะออกจากบ้าน และจากการตรวจสอบประชาชนให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี
232317
น้ำหมึก สีจาง ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments