ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ไม่พลิกโผทุกเก้าอี้!! โปรดเกล้าฯ ครม.ประยุทธ์ 2/2 แล้ว

521 Views
         วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ ในการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครั้งล่าสุดแล้ว (ครม.ประยุทธ์ 2/2) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
🔸นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
🔸นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
🔸นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
🔸นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
🔸นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔸นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
🔸นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

Comments

comments