THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

ชาวสิงห์บุรีผวา”ผีน้อย” หลังเอกสารหลุดว่อนโซเชี่ยล!!

1381 Views
      อาการตื่นตระหนกกับการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ของชาวสิงห์บุรี ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง โดยล่าสุดได้มีการแชร์ภาพหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ สห 0018.1/ว.966 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอใช้สถานที่เป็นที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ส่งไปถึง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงหบุรี และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ข้อความโดยสรุปว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดสถานที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการ
169363
          ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานที่มีสถานที่และทรัพยากรเหมาะสมสามารถจัดเป็นที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จังหวัดสิงห์บุรีจึงขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้ท่านได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ได้ศึกษาข้อมูลไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อน ลงชื่อ นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
169364
169362
          หลังจากเอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และตื่นตระหนก โดยเกรงกันว่า พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นหนึ่งในจุดที่ถูกกำหนดให้นำตัวผีน้อยจากประเทศเกาหลีมาพักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จึงเริ่มวิตกกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา
          ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 2 แจ้งสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีใจความว่า ขณะนี้จังหวัดสิงห์บุรี ไม่มีผู้ป่วยยืนยัน การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนกรณีของผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง เกาหลีใต้ ไต้หวันและประเทศกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรี นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานกันในการตรวจคัดกรอง และติดตาม ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และการกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามา เป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด
          ขอให้ประชาชนทุกคนอย่าเชื่อข่าวลือ โดยขอให้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ทางสื่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี หรือกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
          กับเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับคำตอบว่า หนังสือฉบับดังกล่าวที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชี่ยลเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่รองรับผีน้อยเป็นของจริง โดยยังเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมตามคำสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ทุกจังหวัดจัดหาสถานที่เอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่า ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีจะมี     ผีน้อยเดินทางกลับมาบ้างหรือไม่
          เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการที่ทางจังหวัดเตรียมความพร้อมเอาไว้ แยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กรณีที่ผีน้อยเป็นผู้หญิงและผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง จนแน่ใจแล้วว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะให้เดินทางกลับไปพักที่บ้านของตนเองได้ แต่จะมอบให้ อสม. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่เฝ้าติดตาม ห้ามไม่ให้เดินทางออกจากบ้านเป็นเวลา 14 วัน
         กรณีผีน้อยเป็นผู้ชายที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว และไม่ได้มาจากเมืองแทกู และ คอยองซัง จะให้พักในโซนควบคุมที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อม ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีชาวสิงห์บุรีที่เป็นแรงงานผีน้อยเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาหรือไม่ ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนก หากมีข้อสังสัยให้สอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โทร 06 1964 6995 สอบถามข้อมูล โทรสายด่วน 1669 หรือ 1422

Comments

comments