THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

รองแม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาด ต้านภัยโควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี

1187 Views
          วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะตรวจเยี่ยม โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาด ต้านภัยโควิด -19 ณ บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมี พลตรี ธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รอง กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติคืนป่าสัก กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาด ต้านภัยโควิด -19 จังหวัดสิงห์บุรี
233649
พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาคที่ 1
233644
          สำหรับความคืบหน้าในขณะนี้ได้ดำเนินการขุดโคกหนองนาโมเดลจำนวน 4 หนองและคลองไส้ไก่เพื่อเชื่อมต่อน้ำให้ถึงกันเพื่อทำการเกษตร โดยใช้รถแม็คโครขุดหนองนำดินมาถมเป็นโคกเพื่อ ปลูกผัก รวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน ช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ เพราะใบไม้ที่ร่วงหล่นจะช่วยปกคลุมหน้าดินในขณะที่รากจำนวนมากช่วยดูดซับน้ำฝน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใต้โคกเป็นน้ำใต้ดินเพิ่มความชุ่มชื้น
233648
233647
          ส่วนคลองไส้ไก่ ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ โดยขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยวเพื่อให้น้ำไหลได้ทั่วถึงตลอดทั้งพื้นที่เพื่อใช้ทำการเกษตรและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและต้นไม้โดยรอบ ผ่านมา 3 วัน จากการเริ่มโครงการฯ มีความคืบหน้ากว่า 30%
          การดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการฯ พร้อมกันในวันที่ 4 พ.ค. 63 ระยะที่ 1. ตั้งแต่ 4 พ.ค. – 4 ก.ค. 63 ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 5 ก.ค.- 5 ก.ย. 63 ระยะที่ 3 ตั้งแต่ 6 ก.ย.- 6 ต.ค. 63 โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ทหาร,ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจิตอาสา ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คาดว่าโครงการฯ นี้จะแล้วเสร็จตามวันที่กำหนดแน่นอน
233645
233646
          โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 มุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน
Cr.ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments