THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

กรมศิลป์ฯสรุปแล้ว ห้ามรื้อศาลเจ้าสิงห์บุรี เตรียมขึ้นทะเบียนโบราณสถาน!!

1495 Views

ยุติแล้ว!! กรมศิลป์ฯ เห็นควรให้อนุรักษ์ศาลเจ้าสิงห์บุรี ห้ามรื้อ-ซ่อมเฉพาะส่วนที่ชำรุดได้ เตรียมขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ปึงเถ้ากงม่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา พร้อมนักโบราณคดี และวิศวกร ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิม หลังเก่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีตัวแทนจากกรมการปกครอง สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สื่อมวลชน และประชาชนเชื้อสายจีน เข้ารับฟัง
          นายจารึก วิไลแก้ว กล่าวว่าจากการเข้าสำรวจโครงสร้างอาคาร และสถาปัตยกรรมโดยรวมของศาลเจ้าแม่ทับทิบแล้ว เห็นว่าเป็นอาคารที่ทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ พร้อมชี้แจงว่าจากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ศาลเจ้าแม่ทับทิบหลังนี้ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2453 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 รวมอายุถึงปัจจุบัน 110 ปี ซึ่งเป็นอาคารเก่าเข้าข่ายอาคารอนุรักษ์ และจะดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณสถานต่อไป
44073
44077
           ส่วนกรณีที่จะมีการทุบรื้ออาคารศาลเจ้าแม่ทับทิม เพื่อสร้างขึ้นมาใหม่นั้น นายจารึก วิไลแก้ว กล่าวว่าคงทำไม่ได้ เห็นว่าควรซ่อมแซมแทนจะดีที่สุด ซึ่งมีจุดที่ควรซ่อมแซมและเสริมความมั่นคง คือ ส่วนหลังคาที่เป็นงานไม้ ทำจากไม้ซุงถากด้วยขวานให้กลม และเห็นว่าควรเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเสียใหม่ เนื่องจากหลายแห่งเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว รวมถึงการเปิดผิวผนังเพื่อตรวจสอบก้อนอิฐที่นำมาก่อ ว่ามีสภาพเช่นไร หากเสื่อมสภาพแล้วก็ควรเปลี่ยนใหม่ให้มีขนาดเท่าของเดิมและก่อด้วยเทคนิคแบบเดิม คือใช้ปูนหมักแบบโบราณ
          สำหรับประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงเกี่ยวกับน้ำท่วมศาลเจ้าในฤดูน้ำหลากนั้น นายจารึก แจ้งว่าสามารถดำเนินการกระดี่ยกอาคารขึ้นได้ โดยอาจให้สูงกว่าถนนด้านหน้า แล้วทำบันไดทางขึ้น พร้อมทั้งสร้างทางลาดเสริมเข้าไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งทำให้ประชาชนที่เข้ารับฟังคำชี้แจงรู้สึกสบายและเห็นดีด้วยกับแนวทางแก้ไขอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมในครั้งนี้
          ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้จะส่งทีมวิศวกรลงสำรวจและออกแบบอาคารในทุกมิติ พร้อมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ในอาคาร จากนั้นจะนำเสนอแบบต่ออธิบดีกรมศิลปากร เพื่อทราบ โดยจะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี รวมถึงพี่น้องชาวตลาดให้รับทราบตามลำดับต่อไป
BY : ณัฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments