ไม่มีหมวดหมู่

อบจ.เชียงใหม่ สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว อบรมวิธีกู้ภัยทางสูง

834 Views

Loading

 

         วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
         โดยมีวิทยากรจากกรมรบพิเศษที่ 5 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และบริษัทเชียงใหม่ร๊อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน

         ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพกู้ภัยทางสูงให้แก่ทีมกู้ภัยให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments