THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอปมุ่งสู่ยุค 4.0

1082 Views
          นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้นทางพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ให้มีความพร้อมเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์ ทั้งในเรื่องการเขียนผลิตภัณฑ์ (content) ให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจตอบโจทย์ผู้บริโภค และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงามน่าเลือกซื้อ สินค้าโดนใจเหมาะกับผู้บริโภค
21842
นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ
21843
         นางสาวสุกานดา กล่าวต่อว่า การอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอทอปตั้งแต่ระดับ 1 -5 ดาว และกลุ่มที่ยังไม่มีการคัดสรรดาว(Quadrant D )เข้ามาร่วมอบรม โดยให้ความสนใจในเรื่องของการตลาดช่องทางการขายที่เพิ่มมากขึ้น ในการใช้สมาร์ทโฟนเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างโซเชียลมีเดีย อาทิ แอปพลิเคชันลาซาด้า ช้อปปี้ ไลน์ และเฟซบุ๊ก ด้วยการต่อยอดในการขายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดให้ประชาชนได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการนำกลับไปพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments