THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ประกอบการ รง.สิงห์บุรี จิตใจงาม มอบเจลล้างมือให้ 30 โรงเรียนในจังหวัดใช้ฟรี

2711 Views
วันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 63 นายเศรษฐลัทธ์ หลิ่มโตประเสริฐ และ นางจิรพรรณ รุ่งสุข ประธานกรรมการบริหาร พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด ผู้ประกอบการโรงงานผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรี ได้บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 กิโลกรัม แจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี รวมกว่า 30 แห่ง
170360
          ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ มีสุขอนามัยที่ดี และร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้ขยายตัวต่อไป
170363
170364
          ประกอบกับเห็นว่าในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ราคาเจลล้างมือพุ่งสูงขึ้น และเริ่มขาดตลาด การมาบริจาคน่าจะมีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียนด้วย
170361
170366

Comments

comments