THAI TIME อุตรดิตถ์, ข่าวปัจจุบัน

อบจ. อุตรดิตถ์ ผนึกกำลังสร้างฝายมีชีวิต ตามหลักการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ประชาไทยเป็นสุข”

1187 Views

Loading

 

          เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ จุดสร้างฝายมีชีวิตตำบลแม่พูล นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ นางสุภาพ สิริบรรภพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ร่วมสร้างฝายมีชีวิตที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติ ที่จะช่วย ชลอน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีทุกภาคส่วนและประชาชนอำเภอลับแลร่วมสร้างฝายแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

          สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การนำของ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ทำการปรับพื้นที่และขุดลอกห้วยเพื่อรองรับการสร้างฝายมีชีวิตแห่งนี้ให้เกิดความสมบูรณ์และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ตามหลักการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ประชาไทยเป็นสุข”

 

ภาพ/ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

Comments

comments