ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ปทุมธานีพัฒนาคลองเปรมฯ ปลุกปชช.ร่วมรักษาความสะอาด

683 Views

Loading

 

        วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร
        สำหรับโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นการเริ่มดำเนินโครงการ ในโซนที่ 5 บริเวณสะพานบ้าน ส.ส. – ซอยอุ่นสุข เป็นลำดับแรก โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1จากบริเวณสะพาน 1 ถึง สะพาน Work Point ระยะทาง 350 เมตร กลุ่มที่ 2 จากสะพาน Work Point ถึง สะพานวัดเปรม ฯ ระยะทาง 200 เมตร และกลุ่มที่ 3 จากสะพานวัดเปรม ฯ ถึง ซอยอุ่นสุข ระยะทาง 600 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 1.2 กม.
         ส่วนอีก 9 โซนที่เหลือ ทางจังหวัดปทุมธานีจะมีการดำเนินการพัฒนาต่อไปจนครบ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะเป็นการสร้างเมืองปทุมธานีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป..

         คลองเปรมประชากร ถือเป็นคลองขุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2413 โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับคลองผดุงกรุงเกษม ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผ่านเขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง (กรุงเทพมหานคร) อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี) และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคลองเปรมประชากรในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ได้มีการแบ่งพื้นที่การพัฒนาตามโครงการออกเป็น 10 โซน โดยเริ่มต้นที่ โรงเรียนสุขลักษณะ และสิ้นสุดที่ ประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย มีความยาวประมาณ 20.4 กิโลเมตร

 

ภาพ/ข้อมูล: ข่าวสาร ปทุมธานี และ อบจ.ปทุมธานี

Comments

comments