THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

เทศบาลเมืองบางแก้ว เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 2,000 บาท

3189 Views
          ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ โดยล่าสุดเทศบาลเมืองบางแก้ว ลงมติเยียวยาครอบครัวละ 2,000 บาท
235218
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว
          นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางแก้ว เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
235211
นายไพบูณร์ พินเที่ยง กำนันตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
          นายไพบูณร์ พินเที่ยง กำนันตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว เปิดเผยว่า ในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงจะมีการพิจารณาเงินเยียวยา จำนวน 2,000 บาท แต่จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท จากทางรัฐบาล
235212
235213
          อย่างไรก็ตาม สำหรับเงินเยียวยา จำนวน 2,000 บาท นั้น ทางเทศบาลเมืองบางแก้วจะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนกรอกข้อมูล เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยาจำนวนดังกล่าวในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง
By: น้ำหมึก สีจาง ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments