THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สมุทรปราการ ชวนร่วมกิจกรรม“เอาแรง” ครั้งที่ 2 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

901 Views
          พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่แปลง นางเปรมวดี บุญมี เกษตรกรต้นแบบ ที่อยู่ 56 หมู่ 3 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
22836
22837
22838
          ภายในงานจะมีการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างซุ้มทำเถียงนา และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-338-1698 (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ)
22839
22840
22841
22845
          *** หมายเหตุ : ภาพประกอบเป็นกิจกรรมในโครงการก่อนหน้านี้

Comments

comments