THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี ขอร้องประชาชนช่วยสกัดคนเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ยื้อตัวเลขให้เป็น 0 สุดชีวิต

1669 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงสาเหตุที่จังหวัดสิงห์บุรียังคงรักษาความเป็นพื้นที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นว่า เกิดจากความร่วมมือของชาวสิงห์บุรี ที่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งทางจังหวัดได้มีมาตรการในการคัดกรองเบื้องต้น โดยการตั้งด่านคัดกรองตามถนนสายหลักๆ ถึง 9 ด่าน จากนั้นก็มีผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. คอยสแกนในหมู่บ้านว่ามีคนแปลกหน้าหรือประชาชนที่ไปอยู่ที่อื่นกลับเข้ามาในหมู่บ้านหรือไม่
205573
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับการทำงานของหน่วยงานราชการ ทางจังหวัดใช้มาตราการให้ข้าราชการส่วนหนึ่งนำงานกลับไปทำที่บ้าน ไม่ต้องมาทำงานที่สำนักงาน สลับผลัดเปลี่ยนกันไป ส่วนคนที่มาทำงานก็ใช้มาตรการเว้นระยะห่างเหมือนกับที่จังหวัดขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันทำด้วยเช่นกัน คือให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และมีเรื่องของการทำงานเหลื่อมเวลากัน ชุดที่มาทำงานเร็วกลับบ้านก่อน ชุดที่มาทำงานช้ากลับทีหลัง เป็นต้น
205575
          ในส่วนของมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้ประชาชนช่วยกันทำในขณะนี้คือ ให้ประชาชนอยู่ที่บ้าน ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ต้องออกไปไหน แต่ถ้าจำเป็นต้องออกก็ให้ใช้มาตรการการเว้นระยะห่าง และอีกมาตรการหนึ่งคือการบล๊อคไม่ให้มีคนต่างจังหวัดมาพำนักในสิงห์บุรี โดนขอร้องประชาชนหากเป็นญาติพี่น้อง หรือลูกหลานที่จะกลับมาก็อย่างเพิ่งให้เข้ามาในช่วงนี้ หากทำได้อีกสักครึ่งเดือนสิงห์บุรีจะปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 แน่นอน
205574

Comments

comments