THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

จันทบุรีเตรียมจัดงาน “วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์” วันผลไม้ ปี 2561

732 Views

Loading

 

          จังหวัดจันทบุรีเตรียมจดงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม นี้ ที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรีเป็นชุมชนเก่าแก่อายุนับพันปี มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์มากมาย รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนมากที่สุดของประเทศ อาทิ ทุเรียน ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง แต่ละปีทำรายได้จำนวนมหาศาลแก่เกษตรกรชาวสวน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศอีกด้วย          เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ของดีเมืองจันท์รวมทั้งผลไม้หลากหลายชนิด รวมทั้งอาหาร ขนมพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จึงร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จัดงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ. ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แยกคลองทราย ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลไม้คุณภาพราคาถูกจากชาวสวน การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี นิทรรศการด้านการเกษตร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีของดีทั้ง 10 อำเภอ และจำลองสิ่งสำคัญทุกอย่างมาไว้ในงาน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

 

ภาพ/ข่าว: สวท.จันทบุรี

Comments

comments