ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศบค.เปิดร่างแนวทางผ่อนผันกิจกรรม-กิจการเฟสที่ 4 ไฟเขียวจำหน่ายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร “ผับ-บาร์-อาบอบนวด” รอไว้ก่อน

809 Views
          วันนี้ (วันที่ 10 มิถุนายน 2563) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กล่าวในการแถลงการณ์สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวด้านความปลอดภัยของกิจกรรม-กิจการที่จะเปิดในระยะที่ 4 จากการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 3/2563
          สำหรับกิจกรรมที่จะผ่อนผันให้ระยะที่ 4 มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินขีวิต 3.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ
2192
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
          กลุ่มที่ 1 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยโรงเรียน สถาบันการศึกษา ประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชา สามารถเปิดได้ หน่วยงานราชการฯ จัดอบรมสัมมนาได้ แต่ต้องนั่งห่างกันมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง
          กลุ่มที่ 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ก.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป ยกเว้นถึงสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ได้ภายใต้กฎหมายที่กำหนด งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน
สามารถเปิดให้บริการได้ สำหรับเด็กเล็ก ต้องแบ่งกลุ่มเด็กให้มีระยะห่ง 2 ตร.ม. ต่อคน จัดระเบียบเตียงนอนให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 ม. และผู้ดูแลจะต้องผ่านหลักสูตรอบรมเด็กปฐมวัยและการต้องกันควบคุมโรค
ค. ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา สำหรับการประชุม อบรม สัมมนา 4 ตร.ม. ต่อคน จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่ง-ยืน ห่าง 1 ม. และงานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลดหนาแน่น-ไร้ระเบียบ เกณฑ์ 5 ตร.ม./คน
ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง สามารถเปิดได้ อนุญาตให้เข้าชมเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ
จ. ขนส่งสาธารณะทุกประเภท รถโดยสารประจำทาง-รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบินอาจให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสารมาตรฐาน
2193
          กลุ่มที่ 3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ
ก. กิจการถ่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์สามารถถ่ายทำได้ แต่จำนวนคนในกองกองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน ผู้ดำเนินรายการจะต้องสวมหน้ากากอนามัย
ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมยกเว้นสถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม. ต่อคน
ค. สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ สามารถเปิดได้คิดคำนวนเกณฑ์ 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
งดให้บริการเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล จัดให้มี Life Guard ดูแล และให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ
ง. สนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย เปิดให้ทำกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม การเรียนการสอน หากจัดการแข่งขันจะต้องไม่มีผู้ชมสามารถถ่ายทอดภาพเพื่อชมการแข่งขันได้ไม่จัดกิจกรรมอื่นร่วมด้วย โดยผู้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนจัดการแข่งขัน ภายใต้การควบคุมกำกับของกกท.
2194
จ. สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก ให้จำกัดจำนวนกลุ่ม โดยเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ตร.ม. ต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน สามารถใช้พื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ฉ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก จำกัดเวลาเข้าชมไม่เกิน 2 ชม. และจัดทำพื้นที่รอคิวระยะห่างมากกว่า 1 ม.
          ทั้งนี้การพิจารณากิจกรรม-กิจการที่จะผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในระยะที่ 4 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะพิจารณาในการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนนี้ คาดว่า คลายล็อกเฟส 4 เริ่มเร็วสุด 15 มิถุนายน 2563 
2195
          สำหรับ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ นพ.ทวีศิลป์ ได้อธิบายสาเหตุที่ยังไม่อนุญาตให้เปิด ไว้ว่า กรณีของผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นกิจกรรมกิจการที่จัดกลุ่มไว้เสี่ยงสูง ทั้งยังมีการรายงานการติดเชื้อโควิท -19 มาก่อนหน้านี้แบบกลุ่มก้อน เช่น กรณีสถานบันเทิงย่านทองหล่อที่เกิดการแพร่เชื้อเป็นวงกว้าง ทำให้ตัวของผู้ติดเชื้อในไทยทะลุหลักร้อยคนในช่วงแรก ซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่ากิจกรรม-กิจการนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง และอีกเหตุผลคือ ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ กลุ่มกิจกรรม-กิจการนี้ก็มีส่วนผลักดันเศรษฐกิจระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้สำคัญสูงเท่าด้านอื่นๆ ในขณะเดียวกัน กลุ่มของร้านอาหารมีความสำคัญต่อต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน อีกทั้งการนั่งร้านอาหารไม่ได้นั่งยาวๆแบบผับ บาร์ คาราโอเกะ แต่นั่งเป็นมื้อๆ รับประทานเสร็จแล้วก็กลับบ้าน 

Comments

comments