THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ส.ส.ยงยุทธ ของบฯสร้างอาคารเรียน 2 แห่งพื้นที่บางปู สมุทรปราการ

1006 Views

“ยงยุทธ สุวรรณบุตร” ส.ส.สมุทรปราการ อภิปรายต่อประธานสภาฯ ผลักดันงบประมาณสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในเขต ต.บางปู และ ต.บางปูใหม่

2311
นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 2
          นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ว่า อยากจะขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรช่วยผลักดันงบประมาณให้กับโรงเรียนในสมุทรปราการ 2 แห่ง เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้ ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
          สำหรับโรงเรียนแรกตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางปูใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 900 คน โดยแต่ละปีมีแนวโน้มนักเรียนเพิ่มขึ้น จำนวน 100 คน แต่กลับมีอาคารเรียนเพียงอาคารเดียว จึงไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ส่วนอีกโรงเรียนตั้งอยู่ที่ ต.บางปู เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 2,700 คน ได้ร้องเรียนมายังตนเองว่า ประสบปัญหาขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์เช่นกัน
          อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนทั้ง 2 แห่งพบว่า น่าสงสารเป็นอย่างมากทั้งที่โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองสมุทรปราการ และติดกับถนนสุขุมวิท จึงอยากให้ช่วยผลักดันงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือ และอยากเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนทั้ง 2 แห่งด้วยกัน
By: น้ำหมึก สีจาง ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments