THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ตรวจเข้มสถานประกอบการสิงห์บุรี รอง ผบช.ภ.1 กำชับต้องปฏิบัติตามมาตรการรัฐเข้มงวด!!

933 Views

รอง ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี กำชับต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

2444
2449
พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1
         วันนี้ (10 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 พร้อมกับ พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี, พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เมธาพงษ์ บุญศรี ผกก.สภ.เมืองสิงห์บุรี ได้เดินทางมาตรวจตามมาตราการผ่อนคลายสถานประกอบการ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เน้นย้ำทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและผู้ดูแลสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐอย่างเข้มงวด ดังต่อไปนี้
2446
2447
          ต้องจัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่ภายในบริเวณร้านที่มีการสัมผัส อุปกรณ์เครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ/ แอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการอย่างสม่ำเสมอ จัดสถานที่ทิ้งขยะ การกำจัดมูลฝอยอย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะอนามัย
          ผู้ประกอบการ/พนักงานทุกคนที่ให้บริการ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ผู้เข้าใช้บริการทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน และต้องจัดพนักงาน ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้บริการ/ผู้เข้าใช้บริการ ตลอดเวลาให้บริการ
2445
2448
          จัดจุด สถานที่ หรือภาชนะให้ประชาชนล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจล หรือแอลแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ และจัดเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ผู้ใช้บริการ และรอใช้บริการ กำหนดระยะห่างโต๊ะและเก้าอี้
          สุดท้ายให้ผู้เข้าบริการหลีกเลี่ยงการแออัด จัดระเบียบ ระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน โดยผลการตรวจและชี้แจง ทำความเข้าใจ พบว่า สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติตามมาตรการด้วยความเรียบร้อยดี
By : กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments