THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวทั่วไป

รมช.สธ เยี่ยมถนนคนเดินแพรกษา ขับเคลื่อนการจัดบริการถนนอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

1180 Views
          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ลงพื้นที่ ถนนคนเดินแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดบริการถนนอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
          มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมตลาดถนนคนเดิน พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste และป้ายเมนูชูสุขภาพให้กับร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
          สำหรับตลาดถนนคนเดินแพรกษามีแนวคิดแนวคิดเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีสถานที่ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทำให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินจากการค้าขาย เทศบาลตำบลแพรกษาจึงได้จัดทำโครงการถนนคนเดินขึ้นบริเวณซอยแพรกษา 14 (ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู) ฝั่งขาเข้านิคมมีระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ซึ่งได้เปิดโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มีผู้ค้ากว่า 200 ราย ที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ

Comments

comments