ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สธ.เตือนอย่าประมาท!! อาจเจอระบาดระลอก 2 คาดรอบใหม่ไม่น่ารุนแรง มั่นใจคุมอยู่!!

587 Views
          การแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาพบผู้ป่วยได้อยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานการพบผู้ป่วย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีผู้ป่วยใหม่ในอนาคต
         ในระหว่างที่รอการพัฒนาวัคซีน ควรจะมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในระดับตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน การรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่าตั้งความหวังว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่อีกแล้ว ให้ตั้งความหวังว่าหากเจอผู้ป่วยรายใหม่จะไม่นำไปสู่การแพร่ระบาดในประเทศไทยดีกว่า ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปในการจัดการกับปัญหา
         นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนตัวคิดว่าประเทศไทยอาจจะกลับมาพบผู้ป่วยใหม่อีกครั้ง แต่หวังว่าจะไม่เกิดการระบาด หรือระบาดในวงจำกัด ไม่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางมากจนเกินไป และเราจะสามารถควบคุมโรคได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

Comments

comments