THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

อบต.ในคลองบางปลากด ลุยสร้างสนามกีฬาเฟส 2 เห็นแปลนแล้ว..เลิศมาก!!

2407 Views

อบต.ในคลองบางปลากด เตรียมก่อสร้างสนามกีฬา เฟส 2 หรู อลังการ ครบครัน ผลักดันสู่สนามกีฬาประจำตำบล

        นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เปิดเผยว่า อบต.ในคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬาและระบบสาธารณูปโภค หมู่ที่ 9 ตำบลในคลองบางปลากด ให้ประชาชนในตำบลได้มีสถานที่ออกกำลังกายที่ครบครัน โดยจะก่อสร้างสนามกีฬาด้วยกันทั้งหมด 3 เฟส ซึ่งในเฟสแรกได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน มีโดมอเนกประสงค์ สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล ลานวิ่งออกกำลังกาย และเครื่องออกกำลังกายจำนวนไม่กี่เครื่องเท่านั้น
46153
นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
46158
         นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในเขตพื้นที่ของตำบลในคลองบางปลากด มีประชากรอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ถึงแม้ว่าปัจจุบัน ชาวบ้านตำบลในคลองบางปลากดจะมีสนามกีฬาสำหรับออกกำลังกายอยู่ แต่ก็ไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ได้ครบวงจรตอบโจทย์ประชาชนทุกด้าน จึงต้องจัดดำเนินการสร้างสนามกีฬาต่อในระยะที่ 2 เพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่ครบครัน ตอบโจทย์ให้กับประชาชน และให้กลายเป็นสนามกีฬาประจำตำบล สำหรับประชาชนมาใช้สอยทำกิจกรรมร่วมกัน
46154
นางสาวอุมาพร พึ่งสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
46155
          ด้านนางสาวอุมาพร พึ่งสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เปิดเผยว่า ในเฟส 2 จะเพิ่มสนามฟุตซอลหญ้าเทียม และติดหลอดไฟสป็อตไล้ต์ จำนวน 4 ต้น พร้อมที่นั่งชม (อัฒจันทร์) และล้อมรั้วโดยรอบสนาม ลู่วิ่งและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสนามกีฬา ซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมดำเนินการก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างในระยะที่ 2 แล้วเสร็จ จะดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาต่อในเฟส 3 ซึ่งจะต้องรองบประมาณในปีหน้า เพื่อจัดทำโครงการต่อ คาดจะแล้วเสร็จทั้ง 3เฟสตามแบบที่ทาง อบต.กำหนดไว้ในปี 2565
46156
46157
46159
         อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ครบครันเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และประชาชน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ความรู้ พัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาของชุมชน สร้างเยาวชนให้มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย
46160
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments